Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie
o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.
zavrieť

Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho, umiestnených v internetovom obchode predávajúceho. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho, ktoré sú umiestnené v internetovom obchode predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke, a to:
 • Osobne v mieste podnikania Predávajúceho
 • Slovenskou poštou.
 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 2. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e-mailom.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.
 4. Ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
 5. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 6. Ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto uvedené v potvrdení objednávky, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať dopravcovi protokol o doručení a odovzdaní tovaru.
 7. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď pri jeho doručení a preberaní. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 8. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad (faktúru), dodací list, návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
 9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 10. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom konkrétnom tovare nasledovne:
 • „skladom“ – znamená, že tovar je fyzicky na sklade priamo u nás(v prípade objednávky do 10:00 hod. je tovar expedovaný v ten istý pracovný deň, doba doručenia je závislá od zvoleného spôsobu dodania, spravidla sa jedná o tri až štyri pracovné dni).
 • „externý sklad“ – znamená, že tovar je fyzicky na sklade u nášho dodávateľa(v prípade objednávky doručenie a naskladnenie tovaru spravidla prebieha počas 2-4 týždňov).

Termíny vychádzajú z informácií poskytovaných dodávateľom, prípadne výrobcom a sú iba predpokladané.

13. Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre jeho vyskladnenie.

14. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na miesto uvedené v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho splnomocnencom a písomným potvrdením jeho prevzatia alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.