Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie
o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.
zavrieť

Odstúpenie od zmluvy

  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, t.j. od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru formou e-mailovej správy alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. V takomto prípade jev súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
  3. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  • Kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s týmto znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok/dátum nákupu) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar vo výške (zaplatená cena) na účet č. (číslo účtu)". Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
  • Kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
  • Vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy. Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.

4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet alebo poštovou poukážkou, a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.